Studenthälsan

Studenthälsan

I vår sektion är det väldigt viktigt för oss att våra medlemmar har en god hälsa och välmående. För detta ska det finnas ett gott förhållande mellan universitetets studenter och anställda oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. 


På universitetet finns Studenthälsan som erbjuder bland annat stödsamtal, råd och tips inom olika områden gällande ditt eller någon i din närhets välbefinnande och studier. De erbjuder även föreläsningar och kurser inom dessa ämnen. Fokuset på Studenthälsan ligger på ett förebyggande hälsoarbete och är ett komplement till övrig hälso-och sjukvård i samhället. 


Klicka här för att komma vidare till Studenthälsans hemsida.

Kontakt

Som ett komplement till bokade stödsamtal erbjuder studenthälsan kortare telefonrådgivning för frågor kring din psykosociala hälsa.


Telefontid vardagar kl 13-14 Telefon: 013-28 10 00