students

Hur är det att studera vid Linköpings universitet?

Emma Studerar Samhällsplanering

Varför valde du din utbildning?

"Jag sökte min utbildning för att jag vill prioritera folk som inte blir prioriterade i planering, till exempel integrera barn och arbeta med integration och segregation."

Se hela intervjun här ->

Adrian Studerar Samhällsplanering

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?

"Beror lite på vilken kurs man läser givetvis. Men typiskt sett så har man ju föreläsning, en del självstudier där man får läsa litteratur. Möjligen har man något seminarium där man diskuterar den här litteraturen."

Se hela intervjun här ->