Become a member

Vad får du som medlem?

Studierepresentation

Vi i styrelsen arbetar för att du som medlem i sektionen och som student vid Linköpings universitet ska få en så bra studietid som möjligt. Vi håller ständigt kontakt med programledningen, kåren och universitetet för att föra fram era åsikter kring hur utbildningen och universitetet ska utvecklas.

Sittningar, pubar och andra event

Under studieåret annordnar vi i styrelsen, våra arnetsgrupper och Mästeriet SPan flera event som du som medlem får delta i. Exempel på event som vi annordnar är sittningar, pubar, pluggstugor och mycket mer!

En väg in i arbetslivet

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att göra det enklare för våra medlemmar att gå från studieliv till arbetsliv. Detta gör vi genom att skapa kontakter till näringslivet och annordna studiebesök hos relevanta arbetsgivare.

Exklusiva rabatter

Du som medlem i sektionen får ta del av flera förmånliga sektionsrabatter under året som kan uttnyttjas vid köp av till exempel kurslitteratur, sektionsmerch, hemförsäkring och biljetter till event.

Medlemskap genom StuFF

Medlemskap i sektionen LiSa får du automatiskt genom att bli medlem i StuFF och ange LiSa som din sektion. StuFF arbetar på heltid för att göra studietiden bättre och är med i utvecklingen av universitetet för att säkerställa en god examen. Genom detta medlemskap för du utöver alla LiSa-förmåner även rabbatter hos kårhusen på mat, festbiljetter och andra företag runt om i Linköping.