Reception / Nolle-P

Mottagning / Nolle-P

Under de första veckorna på höstterminen får alla nyantagna studenter på LiU genomgå en mottagningsperiod, eller Nolle-P. Detta för att lära sig allt vad Studentlivet på LiU har att ge. Detta är en superrolig tid som går ut på att lära känna varandra bättre och skaffa vänner för livet. Till skillnad från den mottagning som många kanske är vana vid från gymnasiet så sker universitetsmottagningen under kontrollerade former för att alla ska känna sig bekväma. Det är en intesiv period där du kommer få möta allt från lärare, studentföreningar till potentiella arbetsgivare.


Passa på att njuta av tiden, men kom ihåg att du är här för att studera!