Styrelsen

Styrelsen 2022

VICE ORDFÖRANDE

Jakob Svensson

KASSÖR

Markus Borgsén

NÄRINGSLIVSANSVARIG

Lilly Ekroth

UTBILDNINGSBEVAKARE

Daniel Dahlström

ARBETSMILJÖOMBUD

Emy Mansfeld

MASTERANSVARIG

Sofia Florez Klingenstierna

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

Beatrice Hagardt

PROJEKTANSVARIG

Lars Nischan

ORDFÖRANDE

Jonna Dohn 

Mitt namn är Jonna och jag läser tredje året på kandidatprogrammet. Som ordförande är jag styrelsens ryggrad och jag gör egentligen lite allt möjligt. Jag sitter på möten med StuFF, skriver månadsbrev och förmedlar den information som behöver framföras för styrelsen. 

VICE ORDFÖRANDE

Jakob Svensson

Mitt namn är Jakob och jag läser tredje året på kandidatprogrammet. Som Vice ordförande är jag Ordförandes högra hand och hjälper henne där jag kan hjälpa till. Utöver det ingår det i min roll att hjälpa resterande styrelseledamöter, kontrollera arbetet i vårt utskott och våra arbetsgrupper.

KASSÖR

Markus Borgsén

Jag heter Markus och läser tredje på kandidatprogrammet. Det är jag som har huvudansvaret för att sektionens ekonomi går runt. Det betyder att jag har hand om budgetering, bokföring, kvittoredovisning och bokslut. 

NÄRINGSLIVSANSVARIG

Lilly Ekroth

Mitt namn är Lilly och jag läser tredje på kandidatprogrammet. Som Näringslivsansvarig i styrelsen har jag konakt med företag och näringslivet främst gällande samarbeten. 

UTBILDNINGSBEVAKARE

Daniel Dahlström

Jag läser tredje året på kandidatprogrammet och mitt ansvar inom styrelsen är att se till att utbildningen håller en hög klass och att allt går rätt till. Om ni har frågor om utbildningen eller har någon åsikt kring den så är det alltså mig som ni ska höra av er till!

Klicka här för att läsa mer:

Studentärenden

ARBETSMILJÖOMBUD

Emy Mansfeld

Det är jag som är Emy och det är jag som är arbetsmiljöombudet för våra studenter på programmen. Till mig vänder du dig om du har frågor eller synpunkter som rör den fysiska såväl som den psykosociala arbetsmiljön på LiU, eller om du behöver stöd. 

Klicka här för att läsa mer:

Studentärenden

MASTERANSVARIG

Sofia Florez Klingenstierna

Mitt namn är Sofia och jag läser andra året på masterprogrammet. Som Masteransvarig ansvarar jag för vår ena arbetsgrupp Internationella gruppen som bland annat planerar och arrangerar mottagningen för mastern. 

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

Beatrice Hagardt

Jag läser tredje året på kandidatprogrammet och ansvarar för marknadsföringen för styrelsen och ser till att informationen kommer ut till våra medlemmar. Vanliga arbetsuppgifter jag har är att lägga ut FB- och instagram inlägg med information.

PROJEKTANSVARIG

Lars Nischan

Mitt namn är Lars och jag läser första året på masterprogrammet. Som Projektansvarig ansvarar jag för vår ena arbetsgrupp Eventgruppen som planerar roliga aktiviteter för våra medlemmar.