Studentärenden

Studentärenden

UTBILDNINGSBEVAKARE

Daniel Dahlström 

I sektionen LiSa har vi en utbildningsbevakare vars uppgift är att kontrollera kvalitén på utbildningen och se till att allt går rätt till. Till Daniel kan du vända dig till om du har problem eller frågor kring en kurs, utbildningen eller liknande. All kontakt sker med högsta sekretess!


Kontakta Daniel via

ARBETSMILJÖOMBUD

Emy Mansfeld

I sektionen LiSa har vi ett arbetsmiljöombud som du kan kontakta om du eller någon i din närhet inte mår så bra och behöver hjälp. Emy finns som stöd och du kan alltid vända dig till honom, oavsett vad du behöver hjälp med. All kontakt sker med högsta sekretess!


Kontakta Emy via