Projekt

Vilka projekt arbetar vi med?

Grön Sektion

Sektionen uppnådde år 2019 diplomeringen för att kunna kalla sig en Grön Sektion. Det innebär att skapa en medvetenhet kring miljöfrågor och hållbar utveckling hos våra egna medlemmar. Samtidigt miljöanpassar vi vår verksamhet steg för steg genom att utföra olika evenemang med fokus på hålblarhet, tex. anordna en skräpplockardag. 

SAMtliga

SAMtliga är projektet som ska verka för och utveckla sektionens kontinuerliga arbete för alla medlemmars lika villkor. Det huvudsakliga syfte är att se till så att ingen medlem exkluderas från sektionens aktiviteter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Grafisk profil

Vi i sektionen arbetar aktivt med att utveckla en profissionell, tydlig och representativ grafisk profil. Detta görs genom en projektgrupp som diskuterar hur sektionen syns i digitala och tryckta medier. Vilken font representerar bäst samhällsplanering? Hur skapar man en tydlig hemsida? Vad vill våra medemmar se av oss på sociala medier?

psst... Du vet väl om att medlemmar kan skicka in förslag på nya projekt!