Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Eventgruppen

Eventgruppen är ansvarig för att arrangera evenemang för sektionens medlemmar. Syftet med gruppen är att tillsammans med projektansvarig främja sammanhållningen mellan medlemmar genom att anordna aktiviteter som hjälper att uppnå detta. Dessa evenemang kan exempelvis vara pluggstugor, spelkvällar och träningstillfällen.

Internationella gruppen

Internationella gruppen är ansvarig för att att skapa evenemang för sektionens medlemmar med särskild inriktning på master- och internationella studenter. Evenemangen arrangeras på engelska och kan, likt eventgruppens, vara i form av pubar, quiz och pluggstugor. Utöver evenemangen ansvarar även arbetsgruppen för att planera och genomföra en mottagning för nya masterstudenter varje höst.