Documents

Offentliga dokument

Sektionen LiSa arbetar med största möjliga transparens varav de flesta av styrelsens dokument är offentliga och kan skickas utav styrelsen på begäran. Vi har samlat de viktigaste dokumentet här nedanför. Om du önskar ett utdrag av styrelsens mötesprotokoll, protokoll från årsmöten eller liknande var vänlig kontakta oss här:

styrelsenlisa@gmail.com

Stadgar

Motion/Interpellation

Policy

Verksamhetsplan

Budget

Miljöhandlingsplan