Studenthälsa

Studenthälsa

I sektionen LiSa är vi medvetna om våra medlemmar och studenters hälsa och välmående. Det är för oss betydelsefullt att det finns ett gott förhållande mellan student och universitetets anställda. Vi arbetar för att skapa en miljö där alla känner sig trygga och välkomna oavsett bakgrund och förmåga. Det är därför viktigt för oss att upplysa om att det finns utrymme till stöd om det är något som tynger eller om det finns frågor som gäller miljö, hälsa och välmående.


På universitet finns Studenthälsan som erbjuder bland annat stödsamtal, råd och tips inom olika områden gällande ditt eller någon i din närhets välbefinnande och/eller studier. De erbjuder också föreläsningar och kurser. Fokuset på Studenthälsan ligger på ett förebyggande hälsoarbete, och är ett komplement till övrig hälso-och sjukvård i samhället.  Klicka på rutan nedan för att komma till deras hemsida.


Om det är något som tynger eller du vet att det är någon i din närhet som inte mår bra och behöver hjälp, kan du alltid vända dig till arbetsmiljöombudet Max Håkansson i sektionen. Han finns som stöd och kan hjälpa till att vägleda om saken i fråga. Allt sker under sekretess. Fyll i formuläret nedan för att ta kontakt, maila arbetsmiljoombud@sektionenlisa.se eller gå fram till honom i skolan.


 
 
 
 

HÄR FINNS VI