Mästeriet SPan

Mästeriet SPan

SPan är Sektionen LiSa:s sociala utskott som ansvarar för att planera och utföra mottagningen av nya studenter på samhällsplanerarporgrammet. SPan annordnar även flera sociala tillställningar under årets gång, som till exempel Sittningar, Pubar och fester.

KKampen

Den årliga husfesten KKampen annordnas av SPan och äger rum under vårterminen. Konceptet är att två temaenliga lag ställer upp mot varandra i en oerhört spänningsfull kamp. Kvällen aslutas såklart med en fet fest på kårhuset kollektivet. Här hittar du en throwback till KKampen 2021:

Martin Olausson

General

Sara Björk

PR & Foto

Herman Herlitz

Spons

Erika Svanstedt

Chef

Klara Rosenquist

Bokning & Biljett

Joel Börjesson

Personal & Logistik

Alva Thor

Kassör

Emma Engström

Gyckel, Ljud & Ljus

Tilde Persson

Mat & Sittning

Axel Strandberg

Öl & Bar

Emy Mansfeld

Tryck & Design