Projekt

Sektionens projekt

unnamed

SAMtliga


SAMtliga är projektet som ska verka för och utveckla sektionens kontinuerliga arbete för alla medlemmars lika villkor. Det huvudsakliga syfte är att se till så att ingen medlem exkluderas från sektionens aktiviteter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Grön Sektion


Sektionen uppnådde år 2019 diplomeringen för att kunna kalla sig en Grön Sektion. Det innebär att skapa en medvetenhet kring miljöfrågor och hållbar utveckling hos våra egna medlemmar. Samtidigt miljöanpassar vi vår verksamhet steg för steg genom att utföra olika evenemang med fokus på hålblarhet, tex. anordna en skräpplockardag. 

Grafisk ProfilProjektet grafisk profil arbetar för att skapa enhetliga ramar för presentationer och sektionsrelaterade dokument, samt att bedriva en hemsida för sektionen.

Reglemente


Målet med detta projekt är att undersöka ifall det finns ett behov av att upprätta ett reglemente för sektionen. Ett reglemente skulle innebära att sektionen erhåller ytterligare ett styrdokument men som lägger ett större fokus på sektionens operativa arbete, och undersöker stadgeförändringar.

HÄR FINNS VI