Sektionen

Sektionen LiSa


Sektionen LiSa är en ideell förening skapad i syfte för att underlätta studietiden för samhällsplanerarstudenter. Det innebär att vi månar om er studiemiljö, utbildning och att vardagen blir rolig och trivsam. Vi anordnar studiebesök, evenemang och olika projekt som ni kan ta del av. 


I styrelsen finns det just nu sju positioner; Ordförande, Vice ordförande, projektansvarig, marknadsföringsansvarig, kassör, utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud. 


ORDFÖRANDE

Johanna Koistinen


Som ordförande är jag som styrelsens ryggrad och jag gör egentligen lite allt möjligt. Främst är jag med där de andra medlemmarna i styrelsen behöver mig och jag är ansiktet utåt mot exempelvis kårerna. Jag sitter med på möten med bland annat STUFF och kommer under detta år också vara med i vårt projekt Grön sektion.VICE ORDFÖRANDE

Johanna Grönvall

 

Som vice ordförande är jag Amandas aka ordförandes högra hand och hjälper henne där jag kan hjälpa till. Dessutom ingår det i min roll att hjälpa resterande styrelseledamöter genom att till exempel bolla idéer med dem. Jag sitter även med på några av SPans möten, bland annat på grund av min roll i styrelsens projekt SAMTliga.


PROJEKTANSVARIG

Hanna Sundström


Jag är ansvarig för sektionsaktiviteter.   UTBILDNINGSBEVAKARE

Julia Borgsten


Jag ska se till så att utbildningen håller en hög klass och att allt går rätt till. Det är alltså mig ni ska höra av er till ifall ni har en fråga eller åsikt angående er utbildning!ARBETSMILJÖOMBUD

Mikael Hägerlund


Jag är skyddsombudet för studenterna på programmet. Till mig vänder du dig om du har frågor eller synpunkter som rör såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön på LiU, eller om du behöver stöd. Det viktigaste för mig är att se till att studenterna mår bra och trivs med utbildningen och universitetet.


KASSÖR

Emil Bondesson

 

Det är jag som har hand om ekonomin och ska se till så att den går runt. Jag är även firmatecknare för föreningen och är främst ansvarig för bokföring, kvittoredovisning och budgetering.MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

Jennifer Ahlgren


Jag har hand om marknadsföringen för styrelsen och ser till att informationen kommer ut till våra medlemmar. Vanliga arbetsuppgifter jag har är att lägga ut FB- och instagram inlägg med information. Jag är även ansvarig för vårt projekt Grafisk profil

NÄRINGSLIVSANSVARIG

Ellen Franzén
MASTERANSVARIG

Jessica Pengel