Mästeriet SPan

Mästeriet SPan


Mästeriet SPan är sektionen LiSas fadderi och festeri. Det är de som ansvarar för mottagningsperioden men också för de övriga sociala aktiviteterna under årets gång.


GENERAL

Ida Fhürong


Generalen har det yttersta ansvaret för planeringen och genomförandet av mottagningsperioden. 

CHEF

Elsa Leppänen


Mästeri-chefen har det yttersta ansvaret för sektionens sociala utskott Mästeriet SPan. Posten förmedlar information mellan mästeriet och styrelsen.

KASSÖR

Filip Söderqvist


Kassören har ansvar för de ekonomiska frågorna gällande Mästeriet SPan. Uppgifterna kassören har är bland annat att lägga upp budgetar, bokföra och ansvara över diverse bankuppgifter.  

MAT & SITTNING

Agnes Rosenquist


Har ansvar för allt som har att göra med mat och sittning inom mästeriet, både inom planering och genomförandet. Detta innebär att planera och tillaga mat under nolle-p, att vara matansvarig under egna kravaller och att planera mat till mästeriets sittningar m.m. 

SPONS

Emil Bondesson


Posten ansvarar för att ordna sponsring från företag och organisationer till fester, sittningar och Nolle-P. Syftet är att bidra med materiella och ekonomiska stöd till diverse aktiviteter och på så sätt stärka mästeriets ekonomi.

TRYCK, DESIGN OCH INTENDENT

?


Har i uppgift attt ta fram tryck och desgin för olika evenemang. Utseende för loggor, biljetter, affischer, märken m.m. ansvarar TDI för. TDI ansvarar också för att var sak är på plats i tid samt köpa in matieral till olika aktiviteter. 

PR & FOTO

Vendela Weckström


Ansvarar för marknadsföringen av mästeriet SPan genom de sociala kanalerna och ser till så att bilder tas och delas. Har också det yttersta ansvaret att det som publiceras följer publiceringspolicyn och StuFFs krav. 


GYCKEL

Filip Hasth


Ansvarar för att anordna gyckelträffar med mästeriet där gyckel skrivs och tränas igenom. Gyckelansvarig har det yttersta ansvaret för att regler kring följs kring anslutning till mottagningsveckorna samt att de följer sektionspolicyn. Även ansvarig för gyckebokningar. 

BOKNING & BILJETT

Olivia Persson


Ansvarar för att se till så att de finns lokaler att vara vid i möten samt andra evenemang. D.v.s. att ha kontakt med diverse aktörer som ansvarar för bokningar och övriga samarbeten gällande jobb och event. Ser till så att biljetter beställs i samarbete med TDI och att de ges ut vid rätt tillfälle och till rätt person. 

PERSONAL & LOGISTIK

Eric Alder


Posten ansvarar för faddrarna under Nolle-P samt för schemaläggning. Ansvarig att samtliga faddrar genomför fadderutbildningen och för aktiviteter/lekar under hela verksamhetsåret till diverse evenemang. 

ÖL & BAR

Mikael Hägerlund


Ansvarar för att det finns dryck tillgängligt vid sittningar och andra evenemang mm. 

Kontakt sker via kontaktformulär eller sociala medier nedan.